Ansvar Skjema

Aktiviteter hos TrollAktiv AS. Jeg bekrefter at:
•Jeg / vi erklærer at alle er under 130kg
•Jeg / vi bekrefter at alle i gruppen er over 120 cm, dette er et krav for klatrepark
•Jeg / vi erklærer at alle i gruppen er over 140 cm, dette er et krav for klatrepark
•Jeg / vi vil følge alle instruksjonene gitt i orienteringer og sikkerhetsforedrag fra instruktører og ansatte hos TrollAktiv AS.
•Jeg / vi erklærer at jeg / vi ikke har noen medisinske tilstander inkludert skade, sykdom eller graviditet som kan sette deg i fare under deltagelse i aktivitetene.
•Jeg / vi erklærer at jeg / vi ikke er under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler mens jeg / vi deltar på aktivitetene.

Posted in: